Handleiding Ergonomical OLED

Bekijk hier de handleiding voor de 3D pen en filament. Om zoveel mogelijk plezier uit het product te halen vragen wij u deze handleiding goed door te lezen.

Functionaliteiten:

handleiding goedkope3dpen Ergonomical OLED

Waarschuwing!

 1. De pen is bedoeld voor kinderen van 8 jaar of ouder, of kinderen onder begeleiding van volwassenen.
 2. De printkop is gevaarlijk doordat deze hoge temperaturen kan bereiken(230 graden). Let er dus op dat de printkop nooit wordt aangeraakt.
 3. Probeer geen oppervlaktes te raken met de printkop.
 4. Zorg ervoor dat de ingang voor het printmateriaal altijd vrij is van stof e.d.
 5. Gebruik alleen printmateriaal dat wordt geleverd door onze leverancier. Andere materialen kunnen voor defecten zorgen.
 6. Dit is een elektronisch apparaat en niet waterdicht.
 7. Na het gebruik van de pen moet deze op een veilige plek opgeborgen worden uit het bereik van kinderen.
 8. Haal de adapter uit de 3D pen wanneer deze niet in gebruik is.
 9. Gebruik de pen in een goed geventileerde ruimte.

Gebruiksaanwijzing 3D pen

Stap 1: Sluit de 3D pen aan op de adapter, steek de adapter in het stopcontact. U ziet nu dat het OLED scherm aangaat.

Stap 2: Het OLED scherm duidt nu ABS of PLA aan, maak door tegelijkertijd indrukken van de 2 snelheidsknoppen de juiste keuze voor het te gebruiken filament PLA of ABS.

Stap 3: Druk op de “print knop” en u merkt op het scherm door toename in temperatuur dat de pen opwarmt. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt (ABS 210 oC, PLA 175 oC) is de pen klaar voor gebruik.

Stap 4: U kunt nu de pen laden met het printmateriaal. Druk het materiaal in de ingang voor het printmateriaal en druk de printknop tegelijkertijd in. De pen begint nu met het inladen van het materiaal, hou de knop ingedrukt totdat het materiaal uit de printkop komt.

Stap 5: U kunt nu beginnen met het 3D tekenen. Wanneer u de print knop indrukt komt het materiaal eruit. De snelheid waarmee het materiaal eruit komt kan in snelheid ingesteld worden. Wij raden aan om de hoogste snelheid te gebruiken.

Stap 6: Wanneer u een andere kleur wilt gebruiken en het printmateriaal is nog niet op dan kunt u het materiaal ook uitladen. Hou de pen vast met de printkop naar het plafond toe gewezen en trek voorzichtig aan het printmateriaal en tegelijkertijd op de retour knop. Het ingebouwde motortje begint met het uitladen van het materiaal, blijf de knop ingedrukt houden totdat het materiaal er in zijn geheel uit is gekomen.


 

Wij raden sterk aan om na het gebruik van de printer pen elke keer het materiaal uit te laden.
Dit kan namelijk alleen wanneer de pen heet is!
Wanneer u het oude materiaal weer inlaadt zorg er dan voor dat uiteinde van het materiaal geheel recht afgeknipt en glad is.

Wisselen van filament soort

 1. Indien U van ABS naar PLA wil wisselen is het vanwege de veel hogere bedrijfstemperatuur van ABS ZEER belangrijk dat dit correct gebeurd omdat anders defecten aan de pen aandrijving en/of aan de “integrated heating nozzle” kunnen ontstaan welke niet door garantie worden gedekt. De correcte werkwijze is als volgt: Bedien alleen de “retour knop ”als het LCD op ABS staat, start hierop aansluitend de pen opnieuw door de sterkker uit de pen te trekken en na korte tijd opnieuw in te steken. Schakel hierna het scherm op PLA zoals hierboven vermeldt bij stap2 en laad dan het PLA filament echter niet voordat het scherm de juiste bedrijfstemperatuur aangeeft.
 2. Indien U van PLA filament naar ABS filament wil wisselen moet U eerst de “retour knop” gebruiken , hierna de Pen opnieuw starten door even de adapter stekkerpen uit ”power input hole” te trekken en na korte tijd weer opnieuw in te steken. Hierna controleert u of de pen op ABS staat en laadt u dit filament volgens aanwijzing

Temperatuur fijn afstellen

 1. Indien de “integrated heating nozzle” bij lage werksnelheid een knisperend geluid maakt is de temperatuur te hoog. Met de “temperatuur afstel knop -” kunt U de standaard temperatuur max. 8*C  – 15 *C verlagen
 2. Ook indien tijdens gebruik blaasjes in optreden is de verwerking temperatuur te hoog welke U wederom met de “temperatuur afstel knop -” tot max. 3*C  – 8*C kunt verlagen
 3. Als Uw product dof enof donker verkleurd lijkt terwijl bij verwerking de aandrijfmotor in de pen een geluid maakt welk duidt op moeizaam transport van het filament is de ingestelde temperatuur te laag. Deze kunt U met behulp van  “temperatuur afstel knop +” tot max. 3*C  a 5*C kunt verhogen
 4. Bij juiste temperatuur instelling zal geen knisperend filament nog moeizaam geluid van aandrijf unit te horen zijn, blaasjes slechts sporadisch optreden en het product zal een glad en niet verkleurd oppervlak hebben.

 

De pen zal automatisch na 5 minuten ongebruikt te zijn op standby modus gaan. Om de pen weer te activeren drukt u op de printknop.

 

 

Tips voor de 3D pen

 • Het gebruiken van een 3D print pen vereist enige oefening. Laat u dus niet uit het veld slaan wanneer dit niet meteen lukt.
 • Test verschillende ondergronden waarop u werkt. Sommige mensen prefereren glas en andere weer papier.
 • Teken eerst wat simpele platte 2D tekeningen om het gevoel in de vingers te krijgen.
 • Wanneer het printmateriaal de pen verlaat is het nog op temperatuur. Wacht dus even met het trekken van de volgende lijn. Erbij blazen kan ook helpen om het sneller te laten stolen
 • In de lucht tekenen is mogelijk maar u heeft wel met zwaartekracht te maken. Maak eerst een goede fundering en vervolgens kunt u proberen een lijn een paar centimeter in de lucht te trekken. Blaas hierbij goed en u zult zien dat de lijn rechtop blijft staan.
 • De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

U kunt ook gebruik maken van online stencils of templates. Deze print u uit en vervolgens volgt u de lijnen met de 3D pen. Wanneer u alle onderdelen heeft kunt u het als een bouwpakket in elkaar zetten. U kunt zelf ook stencils bedenken en uittekenen, oftewel.. de mogelijkheden zijn eindeloos!!